TN70
Kreiraj svoju pesmu
Moja biografija
Komentari
Tura
Aplikacije
Info
Vremenski raspored
Lista pesama
Često postavljena pitanja (FAQ)

Neka Vaše
poslovanje

bude hit broj
1 sa TN70!

KOJA JE VAŠA PESMA?

DODAJTE SVOJU AROMU

Muzika je

u Vama!

TN70 i muzika. Oboje su pod uticajem elemenata ritma, jačine zvuka i melodije. Ritam stalnih velikih legala, jačina jakog i živahnog potomstva i melodija izvrsnih majčinskih sposobnosti.

Budite nadahnuti i stvorite svoj hit. Neka muzika zaživi sa TN70!

Sa TN70 Vaše preduzeće će postati hit broj 1!

Saznajte sve o TN70

Biografija

Plodna * Snažna * Društvena

Majka najunosnijih tovljenika
Prema našoj viziji, savršena krmača ispunjava zahteve najstrožijih proizvođača svinja.Takođe ispunjava zahteve društva za održivom proizvodnjom svinja.

Da bismo ostvarili ovu viziju mi biramo teži put. Milioni se potroše svake godine na istraživanje i razvoj u potrazi za inovativnim genetskim unapređenjima.

TN70 je vrhunac ovih uzgojnih napora. To je naš predlog za Vas … naše kupce, proizvođače svinja širom sveta.

Šta drugi kažu o TN70

Komentari

Produktivnost prasadi
4/5
Majčinska sposobnost
5/5
Robusnost
3.5/5
Efikasnost tovljenika
5/5
Meso bez masti
5/5

Globalna prodaja TN70

Hvala obožavaocima TN70!

40 zemalja * 2 miliona prodatih nazimica godišnje

Najbolja krmača na svetu

Uslovi proizvodnje i tržišta

Za najzahtevnije uzgajivače svinja
Efikasno i profitabilni. Ambiciozni i okrenuti ka budućnosti.

Integrisana preduzeća
Uravnotežena usredsređenost uzgoja sa pravim pristupom od same farme do stola, uključujući efikasnost proizvodnje, vrednost trupa i kvalitet mesa.

Zamena in-house nazimica
Proizvedite sopstvene TN70 nazimice za zamenu pomoću našeg InGene koncepta za maksimalnu biološku sigurnost

Opsežna geografska raspodela
Pogodno za proizvodnju u širokom spektru klimatskih uslova

Moderni sistemi smeštaja
Prilagođena sistemima današnjice i odgojena za poboljšanje budućih sistema blagostanja

Preuzmite našu infografiku u nastavku i sami se uverite zašto je TN70 najbolja krmača na svetu. Koristite obrazac za stupanje u kontakt da biste zamolili naše računovođe da sačine kalkulaciju u Vašem preduzeću.

Kontaktirajte nas!

IZRADITE KALKULACIJU U MOM PREDUZEĆU

  Vremenski raspored

  2020
  Ženski roditelj br. 1.
  TN70 je uveden kao najsavremeniji proizvod; radi se o ženskom roditelju br. 1. što čini zadovoljnim potrošače širom sveta!
  2020
  2018
  CT skeniranje za Z-liniju
  CT skeniranje implementirano za Z-liniju u Delta Canadi
  2018
  2014
  Globalno lansiranje
  Globalno lansiranje TN70
  2014
  2008
  CT skeniranje za Norsvin Landrace
  CT skeniranje implemenirano za Norsvin Landrace u Delta Norveška
  2008
  2001
  Ciljevi uzgoja za opstanak prasadi
  Selekcija za opstanak prasadi u uzgojnom cilju obe linije
  2001
  1992
  Osobine reprodukcione selekcije
  Izbor za reproduktivne osobine u obe linije doveo je do brzog napretka u veličini legla
  1992
  1982
  Uvođenje Z-linije
  Stvaranje Z-linije
  1982
  1958
  Prikaz Norsvin Landrace
  Stvaranje Norsvin Landrace-a. Snažna usredsređenost uzgoja na efikasnost tovljenika.
  1958

  Pusti svoje

  omiljene TN70 pesme

  TN70 je krmača koja će Vas oduševiti i nadahnuti!

  S desne strane ćete pronaći Spotify listu sa vrhunskim TN70 pesmama.

  Često postavljena pitanja (FAQ)

  Netradicionalni razvoj ove linije bio je od suštinske važnosti za izvanredno stanje današnjice. Za razliku od ostalih komercijalnih majčinskih linija, ova rasa ima dugu istoriju selekcije za efikasnost tovljenika tokom 1960-ih, 70-ih i 80-ih. Tek se devedesetih godina ciljevi uzgoja menjaju u pravcu majčinske produktivnosti. Na osnovu povratnih informacija kupaca iz američke centrale, nijedna druga rasa majki ne daje više svinja i prasad sa većom težinom u periodu odvajanja od majke, i pruža ogroman doprinos na planu efikasnosti ishrane tovljenika, potencijalu mesnatosti i kvalitetu trupa svog potomstva.

  U poređenju sa drugim krmačama na tržištu, TN70 raste brže, dostiže polnu zrelost sa većim težinama, parenje se obavlja u vitkom telesnom stanju  sa manje telesnih masti tokom uzgojnog ciklusa. Zbog toga treba posvetiti posebnu pažnju na održavanje telesne masti i težine tokom reproduktivnog ciklusa i smanjenju fluktuacija masti i težine. Da bi se minimalizovali gubici usled laktacije, unos hranljivih sastojaka tokom tog perioda mora biti maksimalan. Ishrana treba da bude uravnotežena tako da se obezbede svi hranljivi sastojci u tačnim razmerama u skladu sa nutritivnim potrebama i energetskom balansu. Naše odeljenje tehničke službe razvilo je online alat za naše potrošače koji nudi mogućnost upoređivanja prosečnog stanja stada krmača i daje preporuke za postizanje nivoa Topigs Norsvinovih krmača. Topigs Norsvinova preporuka za ishranu  dostupna je na internet stranici: feedmonitor.topigsnorsvin.com

  Izvrsne majčinske sposobnosti TN70 omogućavaju Vam da uzgajate veći broj prasadi sa znatno manjim uloženim  naporom. Brojnost i funkcionalnost vimena smanjuje potrebu za hraniteljstvom, što štedi vreme rada i prostor za negu prasadi.

  Veća težina pri porođaju i obilna proizvodnja mleka podstiču rast prasadi. Ukoliko je prasad veče telesne težine pri odvajanju od majke prelazak u uzgajalište je lakši i sa manje zdravstvenih problema.

  Konačno, nudi se vredniji proizvod uzgajivačima finišera, s obzirom na visoki genetski potencijal koji TN70 svinje poseduju u vidu efikasnosti finišera i vitkog rasta.

  U uzgojnom programu TN70 naš fokus je stavljen na poboljšanje kako kvantiteta tako i kvaliteta. Sa sve većim brojem rođenih prasadi, osiguravamo da ujednačenost legla i preživljavanje prasadi nikada neće biti ugroženi. Isto važi i za dugovečnost krmača. Te osobine će pridobiti još izrazitiji značaj u budućnosti.

  Ponašanje krmača je takođe područje kojem se posvećuje sve veća pažnja. Za poboljšanje dobrobiti životinja na farmama biće potrebne krmače koje u tim uslovima mogu optimalno da rode. Izneto se odnosi pre svega na naše nukleus farme  sa otvorenim štalama, tj. svinjcima u kojima se prasićima neće kupirati rep.

  You’ve got

  the music in you!

   The tools are

   coming your way!

    Имаш музику

    у себи!

     Алати вам

     долазе на пут

      Download the app to unlock the full potential of your TN70!

      Download the app to unlock the full potential of your TN70!